Mikrofon
Şimdi konuşun..

yurtdışı kullanım

Kartınızın Yurtdışında Kullanımı

 
  TL Ödemeli Ekstre Döviz Ödemeli Ekstre
Döviz Borcunun Hesaplanması*

Yabancı para cinsinden Kartınızla yaptığınız tüm nakit işlemler ile yurtdışında TL cinsinden yaptığınız işlemler ödeme tipiniz ne olursa olsun Türk Lirası (TL) olarak ekstrenize yansır.

Yurt dışı harcama ve nakit işlemleriniz, hangi para cinsinden yapıldığına bakılmaksızın, Kartlı Sistem Kuruluşlarının kendilerince belirlenen kurları üzerinden USD'ye çevrilerek Bize iletilmektedir. (American Express kartlarla yapılan nakit dışı EURO harcamaları EURO olarak Bize iletilmektedir.)

Ödeme tipinizi TL seçmeniz durumunda bu işlemler, işlem kaydının Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda mevcut döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilir. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanısıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir.

Yabancı para cinsinden yapılan harcama işlemlerine ilişkin ödeme tipinizi YP seçmeniz durumunda EURO ve USD cinsinden yapılan harcamalar (nakit ya da nakit niteliğinde olanlar hariç) aynı para cinsinden ve aynı tutarda, EURO ve USD haricindeki harcamalarınız ise, Kartlı Sistem Kuruluşlarının belirlediği kurlar üzerinden USD'ye çevirilir ve bu kuruluşlar tarafından ilave edilen ücret ve komisyonlarla birlikte Bankamıza iletilen bedeller USD cinsinden olmak üzere hesap özetinize borç kaydedilir. Bu durumda ekstrenizdeki toplam borç tutarınızın tamamını son ödeme tarihinde ilgili yabancı para cinsinden ödemeniz gerekir. Yabancı para ekstre borcunuzu kısmen veya geç ödemeniz veya hiç ödememeniz halinde, kalan borç tutarı son ödeme tarihini takip eden ilk gün, işlemin dönem borcunuza yansıtıldığı tarihte, Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda ilan ettiğimiz gişe döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilir ve bir sonraki hesap kesim döneminde ekstrenize yansıtılır. YP harcamaların/dönem borcunuzun TL'ye dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanısıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir.

Minimum Ödeme Tutarı

Limiti 25.000 TL altındaki bireysel kredi kartları için ekstre borcu dönem borcunun %20'si, 25.000TL ve üzeri limitli bireysel kredi kartları için ekstre borcu dönem borcunun %40'ıdır. Minimum ödeme tutarı 5 TL'den az olmayacak şekilde hesaplanır.

Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.

Faiz Hesaplama

Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır.

Yabancı para ekstre borcunuzu kısmen veya geç ödemeniz veya hiç ödememeniz halinde, kalan borç tutarı son ödeme tarihini takip eden ilk gün, işlemin dönem borcunuza yansıtıldığı tarihte, Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda ilan ettiğimiz gişe döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilerek bir sonraki hesap kesim döneminde ekstrenize yansıtılır ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler bölümündeki bilgiler esas alınır.YP harcamaların/dönem borcunuzun TL'ye dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanısıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir.

 
Moneysend/Visa Direct
Alıcı

Moneysend/Visa Direct aracılığı ile yurtdışı para gönderimi işlemlerinde, gönderilen tutarın gönderim yapılan karta borç kaydedilmesi nedeni ile alınan ücrettir. Moneysend/Visa Direct aracılığı ile kartınızdan yurt dışı para gönderimlerinde gönderilen tutar, işlem tarihinde bankamız gişe döviz satış kurundan TL’ye çevrilir ve kambiyo gider vergisi eklenir. Moneysend/Visa Direct işlemlerinde işleme konu tutar için 1.500 TL'ye kadar %2+15 TL+BSMV, 1.501-5.000 TL arasında %2+30 TL+BSMV ve 5.000 TL üzerinde %1.5+40 TL+BSMV ücret alınır.

Moneysend Gönderici

Moneysend aracılığı ile yurtdışı para gönderimi işlemlerinde, gönderilen tutarın gönderim yapılan karta borç kaydedilmesi nedeni ile alınan ücrettir. Moneysend aracılığı ile kartınızdan yurt dışı para gönderimlerinde gönderilen tutar, işlem tarihinde bankamız gişe döviz satış kurundan TL'ye çevrilir ve kambiyo gider vergisi eklenir. Moneysend işlemlerinde işleme konu tutar için 1.500 TL'ye kadar %2+15 TL+BSMV, 1.501-5.000 TL arasında %2+30 TL+BSMV ve 5.000 TL üzerinde %1.5+40 TL+BSMV ücret alınır.

Back to Top