FAİZ VE ÜCRETLER

GENEL BİLGİLER

Ekstre

Açıklama

Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurt içi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.

Hesap Kesim Tarihi

Açıklama

Ekstrenizin hazırlandığı tarihtir. Ekstre döneminiz içerisinde hesap kesim tarihinizi 1 ayda en fazla 1 kere, 1 yılda en fazla 2 kere değiştirebilirsiniz.

Son Ödeme Tarihi

Açıklama

Hesap Kesim Tarihi Ekstrenizin hazırlandığı tarihtir.

Minimum Ödeme Tutarı

Açıklama

Ödemeniz gereken asgari tutar her halükarda 10 TL'den az olmayacak olup, 17.12.2010 tarihinden sonra ilk kez kredi kartı alan kart hamilleri için bu oran, kartın ilk kullanım tarihinden itbaren 1 yıl süreyle %40’tır. Diğer kart hamillerimiz içinse sahip oldukları limite göre belirlenmektedir. Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarih aralıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır ; bir takvim yılı içinde art arda üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar kullanıma kapatılır.

Faiz Hesaplama

Açıklama
  • Önceki dönemden devreden borcunuz yok ise ve ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
  • Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacaktır. Kalan hesap bakiyesine, Minimum Ödeme Tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, Minimum Ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda ise Minimum Ödeme Tutarının ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin Minimum Ödeme tutarını aşan kısmı için akdi faiz uygulanacaktır. Temerrü başlangıcı olarak hesap kesim tarihi esas alınmaktadır.
  • Nakit avansa ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemlere işlem tarihinden itibaren günlük akdi faiz uygulanır.
  • Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.
8/10/2013 öncesi Garanti BBVA'dan verilen kartlar

08/10/2013-31/12/2013

1-14.999 TL arası kart limiti

25%

15.000-19.999 TL arası kart limiti

30%

20.000 TL ve üzeri kart limiti

35%

01/01/2014-31/12/2014

1-14.999 TL arası kart limiti

27%

15.000-19.999 TL arası kart limiti

32%

20.000 TL ve üzeri kart limiti

40%

01/01/2015 ve sonrası

1-14.999 TL arası kart limiti

30%

15.000-19.999 TL arası kart limiti

35%

20.000 TL ve üzeri kart limiti

40%

8/10/2013 sonrası Garanti BBVA'dan verilen kartlar

08/10/2013 ve sonrası

1-14.999 TL arası kart limiti

30%

15.000-19.999 TL arası kart limiti

35%

20.000 TL ve üzeri kart limiti

40%

FAİZ VE ÜCRETLER TABLOSU

Akdi Faiz

Oran / Ücret

%2,15

Açıklama

Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır.

Gecikme Faizi

Oran / Ücret

%2,65

Açıklama

Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde, sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylık faiz oranıdır.

Nakit Avans Faizi

Oran / Ücret

%2,15

Açıklama

Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık net faiz oranıdır.

Nakit Avans Ücreti - Yurt içi

Oran / Ücret

Yurt içi Bankamızdan %3,75+6,80 TL diğer bankalardan %3,75 +9,10 TL.

Bireysel Bonus Flexi kredi kartları ile yurt içi diğer bankalardan %3,85 + 9,10 TL

Açıklama

Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube vb.) göre değişiklik gösterebilir.

Nakit Avans Ücreti - Yurt dışı

Oran / Ücret

Yurt dışı % 3,75 + 3,60 USD, % 3,75 + 2,40 EUR

Bonus Flexi için %3,85 + 3,60 USD %3,85 + 2,40 EUR

Açıklama

Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube vb.) göre değişiklik gösterebilir.

Limit Aşım Faizi

Oran / Ücret

%2,15

Açıklama

Borç bakiyenizin, kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde günlük olarak limiti aşan tutara uygulanan akdi faiz oranıdır.

BSMV(Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi)

Oran / Ücret

%5

Açıklama

Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden hesaplanır.

KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)

Oran / Ücret

%15

Açıklama

Yasa gereği alınır. Faiz tutarları üzerinden hesaplanır.

Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Ödeme:

Oran / Ücret

1.04 TL + yatırılan tutarın %1.15’i

Açıklama

Bu tutara komisyon ücretinin %5’i oranında BSMV eklenir.

Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Sorgulama:

Oran / Ücret

0,27 TL

Açıklama

Bu tutara komisyon ücretinin %5’i oranında BSMV eklenir.

Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Limit Sorgulama:

Oran / Ücret

0,27 TL

Açıklama

Bu tutara komisyon ücretinin %5’i oranında BSMV eklenir.

Faiz Hesaplama

Oran / Ücret
  • Önceki dönemden devreden borcunuz yok ise ve ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
  • Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacaktır. Kalan hesap bakiyesine, Minimum Ödeme Tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, Minimum Ödeme Tutarının altında ödeme yapılması durumunda ise Minimum Ödeme Tutarının ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin Minimum Ödeme Tutarını aşan kısmı için akdi faiz uygulanacaktır. Temerrüt başlangıcı olarak son ödeme tarihi esas alınmaktadır.
  • Nakit avansa ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemlere işlem tarihinden itibaren günlük akdi faiz uygulanır.
  • Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.

* Borç bakiyenizin, limitinizi aşması halinde aşan kısma, bu tarihten itibaren günlük olarak, akdi faiz oranında limit aşım faizi uygulanır. Bir takvim yılında en fazla iki defa ve limitin %20'sine kadar olmak üzere limit aşımı yapılabilir. Limit aşımı, acil bir ihtiyaç anında kullanılabilmesi amacıyla ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun'a istinaden tanımlanmaktadır. Ancak talebiniz halinde uygulama iptal edilebilir. Limitiniz, ekstrenizin önyüzünde yazmaktadır. Limit ve harcamalarınızı dikkatle takip etmeyi unutmayın.

* Bonus Flexi ve Bonus Genç için peşin işlemlere aylık %2,02 faiz oranı ile 1, 2, 3 aylık erteleme talebinde bulunabilirsiniz. (KKDF ve BSMV hariçtir.) Bunun için işlemleriniz henüz ekstrelenmeden Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333 veya Garanti BBVA Şubeleri'nden başvurabilirsiniz. İşlem Ertele'ye Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndan başvurmak üstelik çok kolay! Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'nda, kredi kartları adımının altından işlemleriniz ekstrelendirilmeden İşlem Ertele'ye başvurabilirsiniz.

* İşlem taksitlendir özelliğinden yararlanılması halinde ilgili harcamalara ait ödemeler kesilecek ikinci ekstrede başlayacaktır.

* Kampanya Katılım Ücreti: Bonus Genç ve Bonus Flexi ile tüm Bonus kampanyalarından ücretli olarak yararlanabilirsin. Belirtilen ücret her kampanyaya katılım için 15 TL'ye kadar olmak üzere farklı ücretlendirilir ve "Kampanya katılım ücreti" olarak ekstrene yansıtılır. İlgili kampanyalara katılım ile ilgili detaylı bilgi bonus.com.tr'de bulunmaktadır.

* Bonus Flexi nakit avans ücreti, yurtiçi bankamızdan %3,85+9,10 TL ve diğer bankalardan %3,85 + 9,10 TL'dir. Nakit avans ücreti yurtdışında %3,85 +3,60 USD veya %3,85 +2,40 EUR'dir.

* Akdi ve gecikme faiz artış tarihi itibariyle mevcut olan borcunuzu, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde ödemeniz halinde söz konusu borcunuz faiz artışından etkilenmeyecektir.

YILLIK ÜYELİK BEDELİ

BONUS
Bonus Yıllık Üyelik Ücreti

Bonus

Ürün

Bonus

Asıl Kart Ücreti

102,5 TL

Ek Kart Ücreti

51 TL

Ürün Ücreti

-

Ürün

Bonus Gold / Bonus Plus /Altın Bonus

Asıl Kart Ücreti

119 TL

Ek Kart Ücreti

59 TL

Ürün Ücreti

-

Ürün

Bonus Platinum/ Bonus Premium

Asıl Kart Ücreti

134 TL

Ek Kart Ücreti

66,5 TL

Ürün Ücreti

-

Bonus Yıllık Üyelik Ücreti

Bonus American Express

Ürün

Bonus American Express

Asıl Kart Ücreti

134 TL

Ek Kart Ücreti

66,5 TL

Ürün Ücreti

-

Ürün

Bonus Card'a bağlı Bonus American Express

Asıl Kart Ücreti

31 TL

Ek Kart Ücreti

14,50 TL

Ürün Ücreti

-

Bonus Yıllık Üyelik Ücreti

Bonus Trink

Ürün

Bonus Trink

Asıl Kart Ücreti

102,5 TL

Ek Kart Ücreti

51 TL

Ürün Ücreti

-

Ürün

Bonus Trink Gold / Bonus Trink Plus

Asıl Kart Ücreti

119 TL

Ek Kart Ücreti

59 TL

Ürün Ücreti

-

Ürün

Bonus Trink Platinum / Bonus Trink Premium

Asıl Kart Ücreti

134 TL

Ek Kart Ücreti

66,5 TL

Ürün Ücreti

-

Bonus Yıllık Üyelik Ücreti

Fenerbahçe Bonus *

Ürün

FB Bonus

Asıl Kart Ücreti

102,5 TL

Ek Kart Ücreti

51 TL

Ürün Ücreti

-

Ürün

FB Bonus Gold

Asıl Kart Ücreti

119 TL

Ek Kart Ücreti

59 TL

Ürün Ücreti

-

Ürün

FB Bonus Platinum

Asıl Kart Ücreti

134 TL

Ek Kart Ücreti

66,5 TL

Ürün Ücreti

-

Bonus Yıllık Üyelik Ücreti

GS Bonus

Ürün

GS Bonus

Asıl Kart Ücreti

102,5 TL

Ek Kart Ücreti

51 TL

Ürün Ücreti

-

Ürün

GS Bonus Gold

Asıl Kart Ücreti

119 TL

Ek Kart Ücreti

59 TL

Ürün Ücreti

-

Ürün

GS Bonus Platinum

Asıl Kart Ücreti

134 TL

Ek Kart Ücreti

66,5 TL

Ürün Ücreti

-

Bonus Yıllık Üyelik Ücreti

BJK Bonus

Ürün

BJK Bonus

Asıl Kart Ücreti

102,5 TL

Ek Kart Ücreti

51 TL

Ürün Ücreti

-

Ürün

BJK Bonus Gold

Asıl Kart Ücreti

119 TL

Ek Kart Ücreti

59 TL

Ürün Ücreti

-

Bonus Yıllık Üyelik Ücreti

BJK Bonus Platinum

Ürün

BJK Bonus

Asıl Kart Ücreti

134 TL

Ek Kart Ücreti

66,5 TL

Ürün Ücreti

-

Bonus Yıllık Üyelik Ücreti

Trabzonspor Bonus

Ürün

Trabzonspor Bonus

Asıl Kart Ücreti

102,5 TL

Ek Kart Ücreti

51 TL

Ürün Ücreti

-

Bonus Yıllık Üyelik Ücreti

Trabzonspor Bonus Gold

Ürün

BJK Bonus

Asıl Kart Ücreti

119 TL

Ek Kart Ücreti

59 TL

Ürün Ücreti

-

Ürün

Trabzonspor Bonus Platinum

Asıl Kart Ücreti

134 TL

Ek Kart Ücreti

66,5 TL

Ürün Ücreti

-

* Fenerbahçe Bonus aldığınızda kartınıza yansıyan Fenerbahçe Kart üyelik bedelleri Fenerbahçe Kulübü'ne bağış olarak aktarılmaktadır. Fenerbahçe Bonus kartın alındığı ilk sene bu bedel Fenerbahçe Bonus Classic için 35 TL, Fenerbahçe Bonus Gold için 100 TL, Fenerbahçe Bonus Platinum için ise 350 TL'dir. İlk seneden sonra ise, üyelik bedelleri Fenerbahçe Bonus Classic için 35 TL, Fenerbahçe Bonus Gold için 50 TL, Fenerbahçe Bonus Platinum için ise 150 TL'dir.Bu ücretler ek kartlar için de geçerlidir.

Bonus, Bonus Trink, Money Bonus, Aynalı Bonus, Çevreci Bonus, Şeffaf Bonus, Fenerbahçe Bonus ve bu kartların Gold ve Platinum ürünleri, Altın Bonus, Bonus American Express asıl kartlarının ve ek kartların yıllık kart aidatı kartın ilk açılışını takip eden 12 ayın sonunda kartlarına yansıtılır. Kart ücreti yasıma tarihinden önceki 180 gün içinde hareket görmeyen kredi kartları hareketsiz kabul edilir ve ücret alınmadan önce kart sahibi 30 gün içinde ilave maliyete katlanmaksızın kartı kapatma hakkına sahiptir.

GS Bonus, BJK Bonus, Trabzonspor Bonus ve Flexi'nin ise kart ücreti ilk ekstrede karta borç olarak yansıtılır.

Bonus Card Değişim Ücreti

Şeffaf Bonus: Bir kereye mahsus olmak üzere 15 TL karşılığında mevcut kartınızı Şeffaf Bonus ile değiştirebilirsiniz

Aynalı Bonus: Bir kereye mahsus olmak üzere 15 TL karşılığında mevcut kartınızı Aynalı Bonus ile değiştirebilirsiniz.

Çevreci Bonus: Mevcut kartınızı ek ücret ödemeden Çevreci Bonus ile değiştirebilirsiniz.

MONEY
Ürün

Money Bonus

Asıl Kart Ücreti

102,5 TL

Ek Kart Ücreti

51 TL

Ürün

Money Bonus Gold

Asıl Kart Ücreti

119 TL

Ek Kart Ücreti

59 TL

Ürün

Money Bonus Platinum

Asıl Kart Ücreti

134 TL

Ek Kart Ücreti

66,5 TL

Flexi

Kart Ücreti

Oran/Ücret

299 TL'ye varan ve sizin belirlediğiniz bir ücrettir.

Ek Kart Ücreti

Oran/Ücret

Banka tarafından farklı bir ücret belirlenmediği sürece ek kartın dahil olduğu paket ücretinin 1/2'si kadardır.

Görsel Değişim Ücreti

Oran/Ücret

Flexi'nizin kart görselini kendiniz seçmeniz durumunda ekstrenize görsel değişim ücreti olarak 10,99 TL yansıtılır.

Akdi Faiz Oranı

Oran/Ücret

Flexi'nizin faiz oranını siz belirlersiniz. Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, geri kalan borcunuz için bu faiz oranı uygulanır.

Nakit Avans Faizi

Oran/Ücret

Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri ve nakit kullanım niteliğindeki işlemler için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık net faiz oranıdır. Flexi'niz için belirlediğiniz alışveriş faiz oranı ile nakit faiz oranı aynıdır.

Kampanya Katılım Ücreti

Oran/Ücret

Flexi ile tüm Bonus kampanyalarından ücretli olarak yararlanabilirsiniz. Belirtilen ücret her kampanyaya katılım için 15 TL'ye kadar olmak üzere farklı ücretlendirilir ve "Kampanya katılım ücreti" olarak ekstrenize yansıtılır. İlgili kampanyalara katılım ile ilgili detaylı bilgi flexi.com.tr'de bulunmaktadır.